PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přihlášení

Přípravná třída je součástí Zákadní školy a Mateřské škoy Ústí nad Labem, SNP2304/6, příspěvkové organizace. Ta od září 2004 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ,,Škola pro všechny".
Přípravná třída je zřízena pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti, které sem chodí, namísto posledního ročníku MŠ. Učitel věnuje dětem maximální individuální péči a připravuje postupně do 1. ročníku spojením činností, které děti dělají v posledním ročníku MŠ a některých aktivit na pomezí 1. ročníku. Např. rozvoj předpísařských dovedností, zdokonalování zrakového vnímání pro snadnější učení čtení, rozvoj matematických představ. Cílem našeho snažení je umožnit tak dobrý start do školy, pro které by jinak 1.třída mohla být dosti zátěžovým obdobím.
Všem dětem je poskytována individualizovaná péče a vzdělání v rozsahu jejich individuálních možností a zajištěna stimulace jejich rozsahu.
Obsah vzdělávání  přípravné třídy se řídí RVP PV  a je součástí ŠVP. Snahou naší školy je, aby bylo vzdělávání dítěte v přípravné třídě maximálně efektivní.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.